منفیمثبت (به این مطلب رای بدهید!)

گزارش تصویری غبارروبی حرم امام زاده قاسم مهدیشهر

عکاس : سیدمحمدعلی شاهمیری