منفیمثبت (+3 rating, 3 votes)
جمعی از اهالی روستاهای بخش شهمیرزاد:

ما عضو جدا نشدنی شهرستان مهدیشهر خواهیم ماند

سرویس خبری مهدیشهر نیوز- جمع زیادی از اهالی روستاهای بخش شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدیشهر با ارسال طوماری به استاندار سمنان، اخبار برخی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه ” کلیه روستاهای بخش شهمیرزاد خواهان الحاق به استان مازندران هستند” را تکذیب کردند.طومار

به گزارش خبرنگار مهدیشهر نیوز جمع زیادی از اهالی روستاهای بخش شهمیرزاد به منظور شفاف سازی و روشن نمودن ذهن مسئولان استان نسبت به واقعیت های موجود، اخبار مطرح شده از سوی برخی خبرگزاری ها مبنی بر تقاضای مردم و کلیه ی روستاهای بخش شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدیشهر، به جدایی از استان سمنان را کذب محض خوانده و خواستار جلوگیری از نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شدند.
امضا کنندگان این طومار از استاندار سمنان خواسته اند که با سازندگان اینگونه خبرهای کذب و تشویش آفرین برخورد کند.
در این طومار که امضای جمع زیادی از اهالی روستاهای بخش شهمیرزاد در ذیل آن دیده می شود، آمده است:
در پی انتشار مطالبی از طرف برخی خبرگزاری ها مبنی براینکه اهالی بخش شهمیرزاد و روستاهای تابعه خواستار الحاق این بخش به استان مازندران هستند، و مصاحبه ی برخی از مسئولین و اعضای شورای شهر شهمیرزاد مبنی بر اینکه کلیه ی روستاهای این بخش خواهان الحاق به استان مازندران هستند، اینجانبان امضا کنندگان این نامه که از اهالی روستاهای بخش شهمیرزاد می باشیم، مطالب مطرح شده ی فوق را کذب محض دانسته و هیچگاه خواستار الحاق به استان مازندران نبوده و نیستیم و عضو جدانشدنی شهرستان مهدیشهر خواهیم بود.
لذا از آن مقام محترم تقاضا داریم دستور فرمایید نسبت به جلوگیری از نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، اقدامات لازم را مبذول فرمایند و به سازندگان چنین خبرهای کذب و بیان نقل قول های غیرواقع، که عملشان جز ایجاد ناآرامی و تشویش ذهن مردم نتیجه ای در بر ندارد، تذکر لازم داده شود.

مهدیشهرنیوزمهدیشهر نیوز: اخیراً یک جریان خزنده، موضوع تجزیه شهرستان مهدیشهر را با استفاده از ابزار رسانه ای دنبال می کند.
در این زمینه مطالبی داریم که در فرصت بعدی به عرضتان خواهد رسید.