منفیمثبت (+2 rating, 2 votes)
در دیدار ائمه جمعه استان سمنان عنوان شد:

انتقاد استاندار سمنان از مسابقه تقسیمات کشوری در دولت گذشته

سمنان – ایرنا – استاندار سمنان با انتقاد از رویه اجرایی تقسیمات کشوری در گذشته گفت: تغییر تابلو خدمات و عمران نمی آورد.وکیلی استاندار سمنان

ˈمحمد وکیلیˈ استاندار سمنان روز چهارشنبه در جمع ائمه جمعه استان سمنان مسابقه تبدیل روستا به شهر و شهر به بخش و بخش به شهرستان در دولت گذشته را کاری غیرکارشناسی دانست.

وی گفت: میامی در استان سمنان به شهرستان تبدیل شده و تابلوی آن عوض شده است اما با گذشت چهار سال هیچ خدماتی در آن صورت نگرفته است. امروز شهرستان سمنان با داشتن شهر یک شهرستان تلقی می شود.

وکیلی با بیان اینکه تقسیمات کشور تابلو عوض کردن نیست گفت: سمنان در حالی که اداره ای به نام آب و فاضلاب روستایی دارد، یک روستا ندارد. استاندار سمنان گفت: در گذشته مسابقه تبدیل روستا به بخش و بخش به شهرستان داشته ایم.

مهدیشهر نیوز - گفتنی است در میان اقدامات غیر کارشناسی دولت گذشته، مصوبه غیرقانونی تجزیه شهرستان مهدیشهر  شاید غیر منطقی ترین تصمیم لابی های قدرت در دولت دهم بوده باشد. مصوبه ای که می رفت تا به یک فاجعه امنیتی در منطقه تبدیل شود، خوشبختانه توسط مجلس شورای اسلامی لغو شد.