منفیمثبت (به این مطلب رای بدهید!)

گزارش تصویری نمایشگاه استانی نماز و نیایش در مهدیشهر

نمایشگاه استانی نماز و نیایش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مهدیشهر گشایش یافت. دعوت می کنیم به گزارش تصویری که در همین زمینه تهیه شده است، توجه کنید.

عکاس: سیدمحمدعلی شاهمیری